Klarnas köparskydd för konsumenter

Klarnas köparskydd för konsumenter

Inledning

Klarnas köparskydd gäller mellan dig som bosatt i Sverige och Klarna. Syftet med Klarnas köparskydd är att du som konsument ska känna dig trygg när du handlar av e-butiker som samarbetar med Klarna, eftersom du alltid kan vända dig till oss om du får problem med ditt köp. Dessutom kan du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med största dataskyddssäkerheten genom hela köpprocessen (Läs mer under dataskydd hos klarna.se). Köparskyddet ger dig samma skydd vid alla köp med Klarna. Oavsett hur du betalar och oavsett vilken e-butik du handlar i. För att köparskyddet ska gälla måste du köpa som privatperson av ett företag. Klarnas köparskydd gäller inte för köp betalda med rabattkuponger eller motsvarande värdehandlingar utgivna av butiken eller någon annan tredje part.

 

Om din vara inte kommer fram

Om du inte får din vara behöver du givetvis inte betala.

Har du valt att betala med Klarnas faktura eller delbetalningsalternativ? Då behöver du inte betala innan du får dina varor. Dröjer det? Gör då så här:

 1. Kontakta butiken för att finna en lösning, och rapportera problemet till oss.
 2. Vi pausar fakturans förfallodatum medan du finner en lösning med butiken.
 3. Om det tar lång tid för dig att finna en lösning med butiken, eller om ni är oense så försöker vi hjälpa dig att finna en lösning.

Har du redan betalt?

Det kan givetvis hända att du har betalat varorna innan de levereras. Antingen om du betalat med kort eller internetbank, genom annan direktbetalning, eller om du helt enkelt betalat din faktura tidigare. Gör då så här:

 1. Dubbelkolla så att du inte har missat någon avisering från ombudet eller så att ombudet inte har levererat varan till dig.
 2. Kontakta butiken där du köpt varorna för att se var de har tagit vägen.
 3. Om det därefter inte löser sig, kontakta Klarnas kundservice! Om du betalat men inte fått dina varor, utreder Klarna vad som har hänt och var dina varor har tagit vägen. Visar det sig, utifrån de omständigheter som har presenterats, att varorna inte har levererats till dig, kommer vi att återbetala dig det inbetalda beloppet.

Ett undantag finns

Det är om du själv inte har medverkat till att göra det möjligt för säljaren att leverera varorna till dig. Till exempel om varorna levereras till ett upphämtningsställe eller annan plats och du (eller någon du anlitat) sedan inte hämtar upp dem trots att du har fått aviseringar om att de har kommit. Ett annat exempel är om någon du har anlitat har hämtat upp varorna på aviserad avhämtningsplats, men att varorna därefter inte når fram till dig (vilket kan hända om du har köpt alkohol från utlandet och de blir omhändertagna av svenska tullen på grund av att du inte betalat svensk alkoholskatt).

Din beställning kommer fram – men varan är felaktig

När du väljer att betala med faktura eller delbetalning kan du vänta med att betala tills du har fått hem dina varor. Då kan du undersöka dem och se att allt är som det ska innan du betalar. Om du upptäcker att allt inte är i sin ordning, gör så här:

 1. Kontakta butiken för att finna en lösning, och rapportera problemet till oss.
 2. Vi pausar fakturans förfallodatum medan du finner en lösning med butiken.
 3. Om det tar lång tid för dig att finna en lösning med butiken, eller om ni är oense så försöker vi hjälpa dig att finna en lösning.
  För att undvika att Klarna skickar ut påminnelser, ber vi dig informera oss om dina invändningar så snart som möjligt.

 Har du redan betalt?

Det kan hända att du redan har betalat dina varor före leverans, eller före det att du har upptäckt att de är felaktiga. Gör då så här:

 1. Prata med butiken du köpt varan av och försök att lösa det med dem.
 2. Om ni inte kan hitta en lösning, kontakta vår kundservice inom den lagstadgade reklamationsfristen för att vi ska kunna utreda din invändning. Om det efter utredning framkommer, utifrån den bevisning och de omständigheter som har lagts fram, att det är fel på varorna, kommer vi att återbetala dig det inbetalda beloppet.

Ångrar du ditt köp?

Om du enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en rätt att ångra ditt köp, kommer Klarna naturligtvis att återbetala redan genomförda betalningar. Vi kan komma att minska återbetalningsbeloppet enligt ditt avtal med butiken (till exempel om ni har kommit överens om att du ska stå för kostnader för returfrakten) eller vad som annars följer av gällande rätt (såsom värdeminskningsavdrag för varor som du har använt utöver vad ångerrätten tillåter, eller med ett proportionerligt belopp av en utnyttjad tjänst).
Säljaren är skyldig att informera dig om ångerrätten och ifall du har rätt att ångra ditt köp och hur du ska gå till väga för att utnyttja den. Ångerrätten är en rättighet som du som konsument har enligt lag och kan inte avtalas bort med säljaren.

Tänk också på att ångerrätten inte gäller för alla typer av varor och tjänster. Undantagna från lagens regler om ångerrätt är exempelvis avtal om transport av personer (såsom flygbiljetter) och varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Köp gjorda med ditt Klarna Kort

Butiker och företag som accepterar Visa-kort ansvarar gentemot dig som kortinnehavare för fel i vara eller tjänst eller utebliven eller försenad leverans. Därför ska en reklamation i första hand riktas mot säljföretaget. Kom ihåg att spara underlag på din kontakt med säljföretaget såsom brev och e-post men även kvitto och avtal. Om företaget inte hjälper dig kan du självklart vända dig till Klarna. Vi rekommenderar att du informerar Klarna så snart som möjligt om en reklamation gällande ett köp som du har gjort med kortet.

Relation till e-butiken (där du lagt ditt köp)

Vänligen notera att vi i detta dokument endast beskriver Klarnas processer för att hantera dessa fall. Även om e-butikerna ofta följer våra rekommendationer och de beslut vi tar i specifika ärenden kan vi inte garantera att inte e-butikerna själva kommer att rikta ett betalningsanspråk mot dig utan Klarnas inblandning, till exempel när vi har valt att återföra en fordran till butiken på grund av en tvist. Skulle du och säljaren därefter komma överens om betalningskravet, eller att tvisten prövas i en annan instans (såsom Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol) som skulle besluta till e-butikens fördel, har e-butiken möjlighet att lägga upp betalningskravet genom Klarna igen.

Relation till tillämplig lag samt avtal med annan betalningsleverantör

Observera att det som är angivet i detta dokument inte påverkar de rättigheterna du som konsument har enligt lag, eller i övrigt andra rättigheter som du kan ha enligt avtal med andra betalningsleverantörer (såsom kortbetalningar) som erbjuds av Klarna i e-butikens kassa.