GDPR

Hantering och behandling av personuppgifter hos Pontells Elverktyg & service AB ( GDPR )

Hur vi hanterar dina personuppgifter

För oss är ditt skydd av personlig integritet viktigt. Här nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi hanterar och varför, vilka vi delar dem med och hur länge uppgifterna sparas. Du kan få tag på dina personuppgifter, lägga fram synpunkter eller framföra frågor. 

Vilka personuppgifter hanterar vi

Personuppgifter som t ex person- och ID-nummer, namn, adress och kontaktuppgifter. Dina preferenser som t ex samtycke till cookies, direktmarknadsföring och behov. Ekonomiska transaktioner som t ex insättning, betalning och kortköp. Kontakt och dialog som t ex e-post, telefoni och post. Kontrolloggar som t ex MAC-adress, IP-adress och min profil.

Varför hanterar vi personuppgifter

Enligt nedan beskriver vi de olika syften och rättsliga grunder. Om du har någon orsak till att inte lämna ut dina personuppgifter eller er önskan om att uppgifterna ska raderas, kan följden bli att vi inte kan erbjuda våra produkter och tjänster.

Tillgodose avtalsvillkor

Intentionen med att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter är för att kunna planlägga, förse och administrera produkter och tjänster, elektroniskt, post eller telefon som laglig grund till dig.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter

När du t ex gör en kreditansökan hos Klarna. Vi hämtar också information från säljföretag och offentliga register som t ex skatteverket och UC.

Vem delar vi dina personuppgifter med

Till företag som t ex tillhandahåller kreditupplysningar, redovisningar och skatterapportering. Leverantörer som tillhandahåller produkter som t ex maskinverktyg och tillbehör. Till företag som tillhandahåller mediatjänster inom t ex direktmarknadsföring. Partners som erbjuder bonusprogram eller medlemskap.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster enligt avtal eller överenskommelse du har med oss. Vi behöver behålla vissa uppgifter som t ex bokföring enligt lag i sju år.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

Du kan begära ut en kopia på dina personuppgifter avgiftsfritt, du kontaktar oss via e-post. Om du inte önskar ta emot direktreklam kan avanmälan göras till till oss på nedanstående adress

Mer information

Har du frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter är Du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via post :

Pontells Elverktyg & service AB, Huvudstagatan 15B, 171 58 Solna